/مهارت و قوانین در کسب کار : مهارت‌های مدیریتی و رهبری

مهارت و قوانین در کسب کار : مهارت‌های مدیریتی و رهبری

تعریف کسب و کار

کسب و کار (به انگلیسی: Business)، یک سازمان است که برای فراهم کردن کالا، خدمات و یا هر دو به مشتری ایجاد شده است. کسب و کار در اقتصاد سرمایه‌داری حکم‌فرماست، بیشتر کسب و کارها که مالک آن‌ها بخش خصوصی است برای این ایجاد شده‌اند که سودساز باشند و دارایی صاحب‌شان را بیشتر کنند. کسب و کارها می‌توانند خصوصی باشند و یا مالک آن‌ها دولت باشد. از کسب و کاری که چندین فرد در دارایی آن شریک باشند با عنوان شرکت یاد برده می‌شود، هر چند که این واژه تعریف دقیق تری نیز دارد.

مهارتهای کسب و کار :

کسب و کار مانند سایر امور زندگی اصولی دارد که باید در یک فرایند تدریجی آموخته شود. بدین منظور باید فرهنگی در جامعه بوجود بیاید که افراد علاوه بر داشتن مهارتهای اصلی کسب و کار، نگاه کسب و کارانه نیز داشته باشند.

یعنی شخص در مواجهه با محصولات اطراف خود، نام محصول، نام شرکت و نام بنیانگذار و مهارت‌های کسب و کار را آن را بداند. در حقیقت آشنایی با نام محصولات و نام شرکتها برای کسی که بخواهد کسب و کاری را راه اندازی کند لازم است.

برای راه اندازی و نگهداری کسب و کار این مهارت‌ها بکارتان می‌آید

برای راه اندزی کسب و کار و همچنین نگهداری آن نیاز به داشتن توانایی‌های زیر است، که هرکدام از این مهارت‌‌ها داری زیر شاخه‌هایی هستند:

۱-مهارت‌های مدیریتی

۱-۱) مهارت رهبری

۲-۱)مهارت سازماندهی

۳-۱) مهارت برنامه ریزی

۴-۱)مهارت مدیریت منابع انسانی

۵-۱)مهارت مدیریت مشارکتی

۲-مهارت‌های فنی

۱-۲) مهارت مالی و حسابداری

۲-۲) مهارت بازاریابی

۳-۲) مهارت تکتولوژی

۳-مهارت‌های ارتباطی

۱-۳) مهارت گفتاری

۲-۳) مهارت گوش دادن

۳-۳) مهارت باز خورد

۴-۳) مهارت ارتباط با همکاران

۵-۳) مهارت ارتباط با مشتری

۶-۳)مهارت مذاکره

۴-مهارت‌های طراحی‌ کسب و کار

مهارت های مدیریتی

مهارت‌های مورد نیاز مدیران را می‌توان به صورت فنی، انسانی و ادراکی طبقه‌بندی کرد. مهارت به توانایی‌های قابل پرورش شخص که در عملکرد و بقای وظایف منعکس می شود، بنابراین منظور از مهارت، توانایی به کار بردن مؤثر دانش و تجربه شخصی است.ضابطه اصلی مهارت داشتن، اقدام و عمل مؤثر در شرایط متغیر است.

تعریف مهارت های سه گانه مدیریت به شرح زیر است:

مهارت فنی، یعنی دانایی و توانایی در انجام دادن وظایف خاص که لازمه آن ورزیدگی در کاربرد فنون و ابزار ویژه و شایستگی عملی در رفتار و فعالیت است. مهارت‌های فنی از طریق تحصیل، کارورزی و تجربه حاصل می‌شوند.

مدیران معمولاً این مهارت‌ها را طی دوره‌های آموزشی یا کارآموزی فرا می‌گیرند، نظیر دانش، فنون و روش‌های برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، کنترل، حسابداری، امور مالی، کارگزینی کارپردازی و غیره. ویژگی بارز مهارت فنی آن است که به بالاترین درجه شایستگی و خبرگی در آن می توان دست یافت زیرا این نوع مهارت دقیق، مشخص، دارای ضوابط عینی و قابل اندازه گیری است. از این رو، کنترل و ارزشیابی آن هم در جریان آموزش و هم در مرحله کاربرد و عمل آسان است.

مهارت انسانی، یعنی داشتن توانایی و قدرت تشخیص در زمینه ایجاد محیط آرام، دارای تفاهم، همکاری و انجام دادن کار به وسیله دیگران است به این ویژگی‌ها  فعالیت مؤثر به عنوان عضو گروه، درک انگیزه‌های افراد و تأثیرگذاری بر رفتار افراد را هم میتوان اضافه کرد.

مهارت انسانی در نقطه مقابل مهارت فنی است. یعنی کار کردن با مردم در مقابل کار کردن با اشیا و ابزار فیزیکی است.

مهارت ادراکی، یعنی توانایی درک پیچیدگی‌های کل سازمان و تصور همه عناصر واجزای تشکیل دهنده کار و فعالیت سازمانی به صورت یک واحد کل (یک سیستم کامل) را داشتند.

مهارت رهبری

در زمینه مهارت‌های رهبری در سری مقالات راهکارهای رهبری موفق مفصل توضیح دادیم. شما می‌توانید از این لینک به این سری مقالات دسترسی پیدا کنید.